S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme,

že dňa 5. marca 2019 po ťažkej chorobe

zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca vo veku 70 rokov

milovaná manželka, mama a stará mama

Božena AĽUŠÍKOVÁ

Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú

vo štvrtok 7. marca 2019 o 14.00 hod.
v Kostole Nájdenia Svätého Kríža v Snine.

Parte – Božena Aľušíková