S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme,

že dňa 1. júla 2018

odišiel do Domu Otca vo veku 65 rokov

milovaný manžel, otec a starý otec

Dušan Škurla

Pohrebné obrady budú v stredu 4. júla 2018 o 11.00 hod.

v Kostole sv. Imricha v Benkovciach.

Requiescat in pace!

Parte: Parte – Dušan Škurla