S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným a známym

smutnú správu, že nás opustil náš drahý

Štefan Ščerba

Zomrel doma medzi svojimi blízkymi dňa 12. marca 2019 vo veku 64 rokov.

S našim drahým zosnulým sa naposledy rozlúčime
dňa 14. marca 2019 o 14:30 hod. v Dome smútku v Lipanoch.

Parte – Štefan Ščerba