S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme,

že dňa 7. júna 2018

zaopatrený sviatosťami odišiel do Domu Otca vo veku 69 rokov

milovaný manžel, otec, starý otec

František Sepeši

Pohrebná sv. omša bude v sobotu 9. júna 2018 o 14.30 hod.

v Kostole sv. Martina v Lemešenoch.

Pohrebné obrady budú na cintoríne v Ličartovciach.

Parte: Parte – František Sepeši