„Ja som vzkriesenie a život.“ (Jn 11, 25)

S radosťou, že odišiel do rúk nebeského Otca Vám oznamujeme, že dňa 12. apríla 2017 nás opustil
Milan Tomko
vo veku 71 rokov.
Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú na veľkonočný pondelok
17. apríla 2017 o 13.00 hod. v Tulčíku.

manželka Marcela,
synovia kňaz Milan a Miroslav

Parte – Milan Tomko