S ľútosťou oznamujeme, že náš František Novák, otec kňaza Petra Nováka vo štvrtok 12. novembra 2015 v ranných hodinách za tragických okolností v požehnanom veku 91 rokov zomrel. Zasiahnutí ľudskou  bolesťou, ale preniknutí pevnou nádejou, vyplývajúcou z viery vo večný život, chceme jeho telo pochovať a jeho dušu sprevádzať do večnosti pri pohrebných obradoch spojených so svätou omšou v utorok 17. novembra 2015 o 11.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

pieta-Frantisek_Novak_1