S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 20. októbra 2018
zomrel kňaz na dôchodku

Ján Mazúr.

Narodil sa 15.2.1933 v Topoľovke. Kňazskú vysviacku prijal 5.6.1966 v Bratislave.
Pôsobil: 1966 Košeca, 1967 Visolaje, 1967 Konská, 1967 Vranov nad Topľou, 1971 Holčíkovce, od 2004 dôchodok.

Zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi

  bude v pondelok 22.októbra 2018 o 13.00 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke.