Dnes v dopoludňajších hodinách odišiel do večnosti Ing. Mgr. Ján Maňko,  farár v Podhoranoch. Narodil sa 18.9.1947 v Dubinnom. Za kňaza bol vysvätený 15.6.1991 v Snine . Od roku 1991 do roku 1992 bol kaplánom Košice – sv- Alžbety. Od roku 1992- 1997 pôsobil v kňazskom seminári – Spišská Kapitula. Od roku 1997 bol správcom farnosti v Podhoranoch. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 16. júla 2012 o 15.00 h v Podhoranoch. Po ukončení pohrebných obradov bude telo prevezené a uložené v rodisku zosnulého na cintoríne v  Dubinnom. Dušu zosnulého kňaza odporúčame do vašich modlitieb.