umyvanie noh

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí z moci fakúlt udelených najvyšším veľkňazom zaviedla novú úpravu týkajúcu sa obradu umývania nôh, takže odteraz si duchovní pastieri budú môcť zvoliť skupinu veriacich, ktorá bude reprezentovať rôznosť a jednotu každej časti Božieho ľudu. Táto skupina môže zahŕňať mužov i ženy, a tiež primerane mladých i starých, zdravých i chorých, klerikov, zasvätené osoby, laikov.
Dekrét  In Missa in cena Domini Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a tiež komentár k dekrétu zasielame do farností v elektronickej podobe.

Dekret_obrad_umyvania_noh Komentár_obrad_umyvania_noh