Na Zelený štvrtok 5. apríla 2012 v katedrále pri sv. omši o 9:30 hod. budú posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých. Tento deň je aj dňom

spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom. Pozývame všetkých spolubratov, aby sa zúčastnili sv. omše a obnovili si kňazské záväzky. Na sv. omšu

do katedrály pozvite rehoľníkov, rehoľnice, miništrantov a veriacich svojej farnosti. Kňazi, ktorí sa z veľmi vážneho dôvodu nemôžu zúčastniť, nech si obnovia svoje

sľuby súkromne. Po skončení sv. omše dp. dekani prevezmú posvätné oleje pre svoj dekanát. Farári si dohodnú s dekanom prevzatie olejov pre svoju farnosť.

Parkovanie na fare a v seminári je kapacitne veľmi obmedzené, preto je potrebné parkovať v centre mesta. Upozorňujeme na spoplatnenie parkovného.

Kňazi a diakoni prídu najneskôr o 9:15 hod. Ku koncelebrácii si donesú albu a štólu bielej farby. Do katedrály ideme všetci v sprievode z ABÚ o 9:25.

Ornáty si oblečú kňazi-jubilanti, ktorí k tomu dostali osobitnú pozvánku, kanonici a kúria. Dp. dekani budú v albe a štóle.

Posvätené oleje si môžu dekani vyzdvihnúť v jedálni ABU hodinu po skončení slávnosti !