Prešov 27. januára 2014 (TK KBS) V závere Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v prešovskom evanjelickom kostole a. v. sv. Trojice uskutočnila bohoslužba slova, na ktorej sa stretli zástupcovia piatich kresťanských cirkví pôsobiacich na území mesta Prešov. „Som veľmi rád, že sme sa tu dnes zišli či už biskupi, ale bratia v službe. Dnešná téma bola úžasná. Poukázala na to, čo nás spája. Či už sme gréckokatolíci, rímskokatolíci, evanjelici či akéhokoľvek vierovyznania, máme jedno a najdôležitejšie spoločné a tým je Boh. Našou úlohou je spájať a utužovať vzťahy nie len medzi nami, ako cirkevnými predstaviteľmi, ale aj medzi veriacimi. To je ten krásny dar a podstatu, čo nám Boh zanechal,“ hovorí Slavomír Sabol, evanjelický biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik poukázal na to, že úsilím cirkevných predstaviteľov a snahou veriacich nie je Kristus rozdelený ani v spoločenstve ani v jednotlivcoch, pretože spoločne vytvárame jednotu. „A práve aj takéto témy sa snažíme spoločne riešiť pod zorným Kristovým uhlom a chceme odpovedať na spoločné otázky, ktoré naša spoločnosť, ale aj celý svet nastoľujú v súčasnej dobe. Dnešná spoločnosť nám ponúka rôzne situácie, ktoré nám rozbíjajú manželstvá, rodiny, priateľstvá. Zabúdame na ozajstnú hodnotu rodiny. Častokrát sa nám ponúkajú skreslené informácie . Jednou z nich je aj gender ideológia.“ V závere poďakoval všetkým, predstaviteľom cirkví pôsobiacich na území mesta Prešov, ale veriacim z rôznych kresťanských cirkví, ktorí sa zúčastnili na vlaňajšom Národnom pochode za život. Ako dodal na záver, práve tam sme mohli vidieť, že Kristus nie je rozdielny, ale naopak všetci sme v Kristovi jedno.

„Som prvýkrát na tomto stretnutí, ale musím povedať je to povzbudením pre mňa. Je vidieť aj záujem ľudí o ekumenickú bohoslužbu. Bol plný chrám. Ale záujem o jednotu a ekumenický dialóg je vidieť aj od predstaviteľov rôznych cirkví tu v Prešove. Je dôležité, aby sme sa držali evanjelia v ktorom Kristus nás vyzýva, aby sme spolu jedno boli. Verím, že tieto slová budeme mať po celý rok vo svojom srdci stále. Katolícka cirkev robí stále intenzívnejší dialóg medzi cirkvami. Práve v týchto dňoch prebiehajú dialógy medzi pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou,“ uviedol napríklad prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach.

TK KBS informovala Janka Pavelová