3xM – Modlitby mladých za mladých – Rada KBS pre mládež a univerzity v spolupráci s diecéznymi centrami mládeže pozýva všetkých mladých ďakovať a prosiť za mladých ľudí na Slovensku v rámci Modlitieb mladých za mladých a to od 12.júna do 19.júna 2011.

Modlitbovú reťaz, ako po minulé roky, budete môcť sledovať na webovej stránke ACM www.premaldez.sk , kde zároveň bude mať možnosť vybrať si čas aj na svoju modlitbu.

Začíname na Zoslanie Ducha Svätého, takže nahlasujte sa čo najskôr na acm@premladez.sk.