10.9.-11.9.2011 sa uskutoční tréning pre vedúcich a animátorov Alfa kurzov pre mládež. Kurz začne v sobotu o 9:00 a skončí nedeľu obedom. Organizuje ho ACM v Prešove, programovo v spolupráci so spoločenstvom Maranatha z Prešova.
Miesto: KPC Jána Pavla II., Švábska 22, Prešov
Účastnícky poplatok: 13 € (vrátane stravy)
Viac info a možnosť prihlásenia: http://www.maranathapo.sk/sk/kurz-alfa/GAT2011/