Napriek tomu, že termín blahorečenia Anny Kolesárovej ešte nie je známy, prípravy na slávnosť jej blahorečenia už bežia. Na Arcibiskupskom úrade v Košiciach už prebehlo viacero oficiálnych porád, vyskladal sa prípravný tím slávnosti blahorečenia, rozdelili sa základné úlohy a kompetencie, zbierajú sa návrhy sprievodného programu, vytvorila sa a spustila stránka annakolesarova.sk, na ktorú sa budú postupne pridávať informácie pre farnosti, dobrovoľníkov, kňazov i bezpečnostné pokyny a odporúčania. V stredu podvečer 11. apríla 2018 sa v aule Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnilo prvé informačné stretnutie so zástupcami košických farností, reholí, organizácií i spoločenstiev, na ktorom riaditeľ koordinačného výboru príprav slávnosti blahorečenia ThLic. Ján Urban oslovil kňazov, rehoľníkov ale aj laikov s prosbou o aktívne zapojenie sa do príprav a oslovovaním dobrovoľníkov zo svojich farností a spoločenstiev predovšetkým z Košíc a okolia. Rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej povzbudil k spojeniu sa v modlitbe za celý čas príprav aj za samotnú slávnosť, kedy ako uviedol „očakáva otvorené nebo, z ktorého budú plynúť milosti pre toho, kto po nich zatúži“. Odkaz Anny Kolesárovej je robiť správne rozhodnutia,  zakladať zdravé manželstvá a šťastné rodiny, kde sa bude žiť v harmónii , láske a kultúre zdravých hodnôt.

Tak nám Anna Kolesárová – čoskoro blahoslavená – pomáhaj!