Košice 8. júna (TK KBS) Diecézny katechetický úrad Košickej arcidicézy pripravilo sériu štyroch duchovných zamyslení zameraných na osobu budúcej slovenskej blahoslavenej Anny Kolesárovej. Témy zadal rektor Pastoračného domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák, texty vytvoril biskupský vikár pre pastoráciu Vladimír Šosták. Využiť ich môže ktokoľvek, prvé dve duchovné zamyslenia sú k dispozícii na oficiálnej stránke annakolesarova.sk(v časti Blahorečenie – Duchovná príprava).

„Tieto zamyslenia vznikli pri príležitosti blahorečenia, božej služobnice, Anny Kolesárovej, mučenice čistoty z Vysokej nad Uhom. Ich zámerom je snaha prepísať posolstvo jej života do riadkov súčasnej kultúry i spoločnosti, aby sa aj v týchto časoch stalo povzbudením, námetom i príkladom pre mnohých. Chcú nadviazať na prácu a zameranie Domčeka, ktorý už niekoľko rokov stráži pamiatku na túto „perlu východného Slovenska“ a ešte viac rozvinúť túto prácu v perspektíve Božieho slova i aktuálnych problémov našej doby. Nech sa stanú požehnaním pre všetkých, ktorí nájdu silu zastaviť sa vo svojom živote, ochotu zamyslieť sa nad Božím plánom v ňom a začnú sa utiekať  k Bohu, darcovi života, spolu s Ankou,“ uvádza stránka.

Materiály sú pripravené na použitie na hodinách náboženstva, na stretkách, prípadne v rodinách alebo na rozličných iných miestach. Okrem týchto zamyslení sú na stránke aj ďalšie tematické materiály a dokumenty. K dispozícii je aj stručný životopis budúcej slovenskej blahoslavenej, modlitby, odkaz na aktivity v jej rodisku a ďalšie novinky.

Zdroj: annakolesarova.sk