Máte byť mužmi dobrej povesti a plní Ducha Svätého, vyzval dnes košický pomocný biskup Marek Forgáč v úvodnom pozdrave kandidátov diakonátu v kaplnke pred vyznaním viery , po ktorom nasledovala  prísaha na Evanjeliár a slávnostný sprievod do košickej katedrály.

Hlavným celebrantom dnešnej Eucharistickej slávnosti v katedrále, z rúk ktorého prijali kandidáti  diakonskú vysviacku,  bol košický pomocný biskup  Marek Forgáč, ktorý v homílii pripomenul sv. Tomáša Akvinského a jeho úvahu o  priateľstve.

„Priateľstvo úžitku je vzťah, kedy sa snažíme využívať, vypočítavať, kedy hľadíme na svoj osobný osoh, alebo čo nás to stojí, keď s niekým vstupujeme do vzťahu. Aj apoštol Peter na svojej ceste dozrievania prechádzal cez takéto etapy. Keď odchádzali z Galilei do Jeruzalema, vtedy povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Pozeral na to, čo ho to stálo.

A Ježiš mu povedal- Neboj sa, budeš mať všetko … tu, i vo večnosti. Nemôžeme pozerať na to, čo nás to stojí. V priateľstve sa nevypočítava.  Keď Ježiš hovorí- už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi- to neznamená, že v tomto momente služba končí. Práve naopak, každé opravdivé priateľstvo vychádza zo služby.

Sv. Tomáš Akvinský ďalej uvažuje o priateľstve potešenia. To je už krajšie priateľstvo. Založené na tom, že sme spolu a tešíme sa z toho, máme radosť. Všetci, veríme, že sa z tejto chvíle tešíte a máte radosť. Ale zároveň jedným dychom chceme povedať, že cesta, na ktorú sa vyberáte, nie je ľahká cesta a nie vždy bude lemovaná potešením.

Zvlášť v tejto dobe treba povedať, že vstupujete do sveta, kde diakon alebo kňaz nie je tak ľudsky oslavovaný, práve naopak, stáva sa terčom kritiky. Tu by sme mohli aplikovať modlitbu sv. Františka z Assisi: aby som sa skôr snažil potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali.  Áno, jedným z tých vašich poslaní okrem ohlasovania Božieho slova a služby pri Eucharistii bude aj prinášať túto priateľskú klímu.

Sv. Tomáš Akvinský nakoniec uvažuje o priateľstve charakteru. Je to najúžasnejšie priateľstvo, pretože je to priateľstvo, ktoré je otvorené pre pravdu.

 

Sv. Tomáš hovorí, že to je vzťah, kedy už nejde o úžitok, ani nejde primárne o potešenie. Ale ide o otvorenosť, pravdivosť, kde dokážeme seba aj druhých poznávať a dokonca kde si dokážeme rozprávať aj o svojich slabostiach, nedostatkoch aj chybách.

Je to o tej otvorenosti a pravde. Ako Ježiš hovorí- už Vás  nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi“, dodal pred záverom homílie biskup Marek Forgáč .

Nasledovalo verejné priatie záväzku posvätného celibátu  a samotný obrad vysviacky , ktorý spočíval vo vkladaní rúk biskupa Marka a prednese konsekračnej modlitby.

Dnešní diakoni sú Rastislav Gönci (29 rokov – farnosť Trstené pri Hornáde), Patrik Janó (25 rokov – Ždaňa (farnosť Čaňa)), Marek Marcin (31 rokov – farnosť Prešov – Nižná Šebastová), Martin Miškuf (30 rokov – farnosť Fintice) a František Petruška (25 rokov – farnosť Fričovce)