Pavlovce nad Uhom 14. októbra (TK KBS) – „Môj Otec mi odovzdal všetko!“ – v duchu týchto slov sa niesla 55. púť radosti v Pavlovciach nad Uhom. Stretnutie slávnostne otvorila svätá omša, na ktorej sa vyše 400 mladým prihováral o. Pavol Hudák. Počas homílie pozval všetkých zažiť púšť – osobné stretnutie s Bohom: „Vytvorte si v srdci púšť, pretože v tichu človek najviac počuje Boha.“

Pozvanie prihovoriť sa mladým prijal aj o. Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici. Rozprával aj o tom, že viera a láska sa navzájom potrebujú. Myšlienkou: „Poznanie viery bez lásky nestačí, tak, ako nestačí láska bez prijatia obsahu viery,“ poukázal na to, že Božiu a ľudskú lásku nemožno postaviť proti sebe. Na záver o. Marek povzbudil mladých slovami: „Oplatí sa milovať viac. Nebojte sa. Naučíte sa to. Je vidieť, že je vo Vás túžba.“

Po putovaní k hrobu Anky Kolesárovej, Božej služobnice, ktorá zvolila radšej smrť ako hriech nasledovala slávnostná svätá omša, celebrovaná arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Vyzýval mladých, aby sa v roku viery viac zamýšľali nad tým, ako a v čo veria, a svoju vieru odovzdávali ďalej: „Počúvajte Ježiša, čítajte jeho Slovo o milovanom nebeskom Otcovi. Uvažujte nad tým, ako to Slovo dostať do života.“  závere otec arcibiskup apeloval na mládež týmito slovami: „Vydajte aj v tomto roku viery svedectvo o tom, že mladí ľudia pevne veria v Boha, ktorý je ich milujúcim Otcom!“

Sobota vyvrcholila troma svedectvami o kráse nevinnosti a čnosti čistoty prežívanej s Bohom a o duchovnom povolaní. Hneď nato nasledovala moderovaná adorácia, počas ktorej mladí odovzdávali Bohu svoje túžby a životy. V nedeľu boli pozvaní o. Mariánom Kašajom z UPC Prešov k tomu, aby objavovali krásu otcovstva v rodinách a v Bohu. V roku viery majú za domácu úlohu modliť sa za dar otcovstva v našich rodinách a v prípade potreby byť nápomocní svojim duchovným otcom vo farnostiach.

TK KBS informoval o. Ľuboš Laškoty

foto: archív FB