Bratislava 18. októbra (TK KBS) – Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení sa v utorok a v stredu 16. a 17. októbra 2012 zišli na rokovaní v Poprade. Tomuto stretnutiu predchádzalo rokovanie Subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katolícke školy, ktoré sa zaoberalo dôsledkami schválených noviel zákonov č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení a 184/2009 Z. z. o odbornom školstve. Jedným z bodov programu bolo aj vypracovanie stanoviska k pripravovanému štrajku Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26. 11. 2012

Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami. Katolícke školstvo podporí štrajk vyhlásený na 26. 11.2012 iba za podmienky, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odvolá politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a bude sa zasadzovať za rovnocenné financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu bez ohľadu na zriaďovateľa.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita
Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo