Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Sme skupinka mladých ľudí, ktorá túži po zjednotení generácií v spoločnom zameraní na volanie na nášho Ocka. Mesiac, čo mesiac pozývame rôzne kapely a speakrov, čím stále na novo zažívame Božie kráľovstvo medzi nami. Ak ešte váhaš, či máš prísť, tak určite príď. Naše dvere sú otvorené pre každého, mladého aj starého, bohatého i chudobného, veriaceho ale i neveriaceho, pretože: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

PROGRAM:
17:00-17:30 Chvály
17:30-18:00 Slovo
18:00-19:00 Chvály

volanie na otca plagát 2017

Dostanete sa k nám autobusmi 12 a 16 – vystúpiť na zastávke Polianska
Mapa: https://goo.gl/maps/rqC7f4t5kdF2