Udavské, 8. decembra (TK KBS) – Epilógom Svätogorazdovských dní na Slovensku je Gorazdova duchovná pieseň v Udavskom. Tretí ročník tohto festivalu sa uskutoční tretiu adventnú nedeľu (11. decembra) v Udavskom. Organizátorov pri etablovaní tohto festivalu inšpirovala historická udalosť, a to povýšenie košického biskupstva na arcibiskupstvo (dekrétom z 31. marca 1995).

Hlavným poslaním udavského podujatia, ktoré je zatiaľ nesúťažné, je podobne ako ďalších deviatich celoslovenských, ale i niekoľkých regionálnych svätogorazdovských aktivít, sprístupňovanie poznania o živote a diele polyhistora Gorazda. Zároveň jeho organizátori chcú prispievať k pestovaniu úcty a kultu nášho národného prvosvätca. Nosným cieľom festivalu je iniciovať umeleckú tvorbu a interpretáciu duchovnej piesne. Tiež vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie, tvorivú konfrontáciu a umelecký rast tvorcov a interpretov duchovných skladieb.

Festival sakrálnej piesne sa koná v kultovom a kultúrnom objektoch v Udavskom v dvoch častiach: v duchovnej a umeleckej rovine. Bohatá bude duchovná časť festivalu od 10.00 h v Rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice. V jej programe nechýba slávnostná svätá omša, Misijný deň detí a posviacka sochy bl. Jána Pavla II. Hlavným celebrantom bude palotín P. Vladimír Peklanský, SAC, koncelebrovať bude správca farnosti v Udavskom JCLic. Peter Šalagovič, účinkovať budú deti z Udavského

Umelecká časť festivalu sa uskutoční od 16.00 h v kultúrnom dome. Koncert duchovnej piesne slávnostné otvoria príhovory starostu obce Udavské Tomáša Pastiráka, ktorý prevzal záštitu nad podujatím a autora projektu Gorazdova duchovná pieseň Miroslava Holečka, predsedu Spoločnosti svätého Gorazda, projektového manažéra pre kresťanské tradície NOC, člena Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Duchovné skladby (mariánske, koledy, ale aj patrioticko-náboženské) budú v sólo, duo a trio zoskupeniach interpretovať poprední slovenskí umelci – speváci Marka Macošková, Mikuláš Petrašovský, Natália Padová, rod. Petrašovská. Hudobný sprievod zabezpečia Igor Kreta (harmonika) a Mikuláš Petrašovský (gitara a harmonika).

Festival duchovnej piesne tvorí súčasť XXII. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Koná sa ako súčasť príprav na Veľké 1150. cyrilo-metodské jubileum, ktoré budeme sláviť v roku 2013.

Organizátormi III. Gorazdovej duchovnej piesne sú Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda, Obec a farnosť Udavské, Košická arcidiecéza, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Cyrilometodská spoločnosť. IV. ročník Gorazdovej duchovnej piesne v Udavskom plánujú jeho organizátori uskutočniť ako súťažný. Pôjde o autorskú (skladateľskú) i interpretačnú súťaž v sólo, duo a trio umeleckých zoskupeniach.

TK KBS informoval Miroslav Holečko