Prešov 25. októbra (TK KBS) – Unikátnu zbierku relikvií takmer dvesto svätých a blahoslavených vystavia k verejnej úcte od 29. októbra do 11. novembra pri bočnom oltári Srdca Ježišovho v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Pochádza zo zbierky, ktorá sa nachádza vo Františkánskom kláštore v Prešove. Toto vystavenie organizujú len jedenkrát v roku. Vystavenie relikvií bude súčasťou prípravy na slávnosť Všetkých svätých, ktoré si pripomenieme na začiatku novembra. Pred vystavením relikvií sa budú veriaci každý deň o 7:50 h modliť litánie.

Okrem riadnych svätých omší (06:30, 08:00 a 16:30 h) budú o 11:30 h sväté omše pri vystavených relikviách 29. a 31. októbra, 5., 7. a 9. novembra. Od 29. októbra pred vystavením relikvií budú veriaci modliť každý deň o 07:50 h Litánie k všetkým svätým.

TK KBS informoval Štefan Bankovič, OFM