V sobotu 14. apríla 2012 sa v Prešove uskutočnilo Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) so svojím arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Myšlienkou stretnutia bolo posolstvo sv. Otca Benedikta XVI. s citátom z listu Filipanom 4,4 „Ustavične sa radujte. Opakujem, radujte sa.“

Stretnutia sa zúčastnilo 1500 mladých a 50 kňazov z farností arcidiecézy. Sv. omšou v konkatedrále sv. Mikuláša, pri relikviách Sv. Cyrila a Bl. Jána Pavla II. sa začalo ADSM.  Následne sa mladí  presunuli do Športove haly, kde program pokračoval predstavením všetkých 19 dekanátov a diskusiou s arcibiskupom.

Popoludní pokračovalo stretnutie v priestoroch Gymnázia sv. Moniky. Účastníci si mohli vybrať z vyše 15 workshopov. O 15:00 sme sa stretli pri spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Záver stretnutia patril koncertu skupiny S2GBAND, ktorí vyhecovali mladých k radostnému prežívania svojej mladosti s Kristom. Po krátkej adorácii nás požehnali prítomní kňazi, ktorí pracujú s mládežou. Na  ADSM boli odovzdané certifikáty 15 úspešným absolventom Arcidiecéznej animátorskej školy (ADAŠ) a tiež ocenenie HLAS – Hľadáme lídrov, animátorov a spoločenstvo. Tohto roku v kategórii kňaz bol ocenený Marek Uličný, vicerektor Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, v kategórii laik – Mgr. Mária Sedláková, animátorka z farnosti Prešov – Solivar a kategórii spoločenstvo – Kamienkové stretko mladých. Organizačne stretnutie pripravilo Arcidiecézne centrum mladých (ACM) za účinnej podpory dobrovoľníkov.

 

Marek Roják, moderátor ACM