Hrabovec 23. apríla (TK KBS/Rádio LUMEN) – V obci Hrabovec v Bardejovskom okrese posvätili obnovený farský chrám zasvätený sv. Jozefovi. Veriacim sa svojpomocne podarilo urobiť ku chrámu prístavbu, vymeniť inžinierske siete, dať do poriadku interiér i exteriér a priblížiť ho tak k platným liturgickým predpisom. Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik ich prácu ocenil a v homílii im poprial, aby ho teraz využívali ako miesto pre osobné posväcovanie a duchovnú posilu.

„Aj toto miesto nech sa stane miestom, ktoré je sväté a kde človek načerpá vždy potrebné posilnenie pre obnovu a pre to, aby si ochránil chrám Ducha Svätého a neustále ho okrášľoval,“ povedal Mons. Stolárik. Celkové náklady na obnovu chrámu sú okolo 150 tisíc eur a práce trvali necelé tri roky.

„Ja som vďačný všetkým majstrom, všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na oprave tohto kostola, či modlitbami, či finančne, či svojou prácou. Pred troma rokmi, keď som prišiel do farnosti, akurát so mnou prišla aj hospodárska kríza, takže nie všetci boli nadšení, ale sme sa rozhodli predsa ten kostol dať do poriadku. A teraz sa už teší každý jeden človek. Kostol je pripravený, aby ďalšie roky, desaťročia slúžil ďalším generáciám,“ hovorí farár Jozef Haľko.

Zdroj: Rádio LUMEN (monitor)