Dnes o 12:00 hodine Mons.  Bernard Bober, košický arcibiskup,  v Seminárnom kostole v Košiciach slávil za hojnej účasti veriacich zádušnú svätú omšu za zosnulého československého prezidenta Václava Havla. Touto omšou sa veriaci košickej arcidiecézy spojili so všetkými, ktorí prežívajú žiaľ a smútok zo smrti Václava Havla, ako aj s tými, ktorí vyjadrujú slová vďaky za prínos tohto veľkého človeka.

Mons. Bober v príhovore povedal: „Václav Havel bol významným  štátnikom, ktorý prezentoval hodnoty tak ľudské ako aj kresťanské“.  Zároveň vyjadril slová súcitu manželke prezidenta Dagmar Havlovej, ktorú tiež zahrnul do  svojich modlitieb. Na zádušnej omši boli prítomní  nielen kňazi košickej arcidiecézy a kňazského seminára, ale aj predstavitelia  štátnej správy a samosprávy:  Stanislav Novotný – poslanec NR, Richard Raši – primátor mesta Košíc.