Košice, 14. novembra (TK KBS) – V Košiciach dnes štartuje tretí ročník celoslovenského turné Godzone. Jeho názov je The One. Prvý koncert začne v športovej hale Cassosport o 18:00 h. Turné sa koná pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas týždňa bude pokračovať v Lipanoch, Žiline, Bratislave, Trenčíne a Leviciach. Program jednotlivých večerov bude plný hudby, zábavy, projekcie, divadla, svedectiev, slov povzbudenia a modlitieb chvál. Turné je súčasťou prebiehajúceho :: Týždňa Cirkvi pre mládež.::.

Názov tohtoročného turné „The One“ vyjadruje jeho hlavnú myšlienku. „Tento názov sme zvolili preto, lebo Boh je jeden, no taktiež preto, lebo každý z nás je jedinečný. Každý máme obrovský potenciál meniť okolie, v ktorom žijeme. Ak tento potenciál spojíme do jednoty, môže vzniknúť niečo neodolateľne silné. Božia sila sa bude šíriť ďalej,“ vysvetlil Július Slovák, organizátor turné. „Myslím si, že málo využívame potenciál, ktorý Boh do nás dal. Sme jedineční ľudia s jedinečnými talentami a úžasnými darmi. Túžime, aby sme počas Godzone tour „vykopali“ svoje zahrabané talenty a pustili sa do nových ťažkých vecí v Ním. Aby sme objavili svoj potenciál a aby sme spolu, každý vo svojej jedinečnosti, stáli ako Jeden,“ dodal spoluorganizátor Dávid Slavkovský.

Turné je najväčšou akciou projektu Godzone. Na jeho prípravách sa podieľa viac ako 50 dobrovoľníkov. Prebiehajú počas celého roka. Pozostávajú z propagácie, technického a personálneho zabezpečenia a samotných nácvikov programu. Vstup na podujatie je zadarmo. Podujatie je jednou z aktivít projektu pod rovnomenným názvom ONE. Cieľom projektu je motivovať mladých ľudí k aktívnosti, rozvíjať ich talenty a zručnosti, formovať ich a
vzdelávať, sprostredkovať zdravé vzťahy, pochopenie vlastnej hodnoty a náležitosti k spoločenstvu. Realizácia projektu ONE je spolufinancovaná z programu Mládež v akcii.

Projekt Godzone vznikol ako reakcia na potrebu prinášať mladým ľuďom posolstvo evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom. Realizačný tím projektu tvoria mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria dobrovoľníci. Okrem hudobnej zložky v tíme Godzone funguje aj tanečný, technický, projekčný a kamerový, divadelný, kreatívny a modlitebný tím. Popri organizovaní turné sa projekt Godzone zameriava aj na hudobnú produkciu počas festivalov a iných podujatí, tvorbu evanjelizačných videí a predaj oblečenia, doplnkov a CD s kresťanskou tematikou.

Bližšie informácie o projekte a turné The One sa nachádza na stránke www.godzone.sk.

TK KBS informovala Mária Janusová