Košice, 5. novembra (TK KBS) – V Košiciach pripravili vo štvrtok 3. novembra modlitbový večer za záchranu počatých deti. Akciu zorganizovali v nadväznosti na projekt občianskeho združenia Fórum života s názvom Sviečka za nenarodených. Podujatie prichystali občianske združenie Deti svätej Alžbety, Inštitút rodiny a Farnosť Košice-Juh.

Program začal svätou omšou v Kostole Kráľovnej pokoja. Celebroval ju košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Bohoslužbu za účasti košických seminaristov a početnej mládeže hudobne sprevádzala chlapčenská saleziánska kapela. Po svätej omši program pokračoval eucharistickou adoráciou a tichým pochodom k budove gynekológie na Rastislavovej ulici, kde sa prítomným prihovorila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Večer ukončila spoločná modlitba ruženca a eucharistické požehnanie od Mons. Bartolomeja Urbanca.

TK KBS informoval Dušan Škurla