Košice 9. augusta (TK KBS) Po rokoch snaženia dnes na Hlavnej ulici v Košiciach pribudla pamätná tabuľa pre všetkých príslušníkov pomocných technických práporov. Do takzvaných PTP vojenských táborov nútených prác v rokoch 1950 až 1954 narukovali ako politicky nespoľahliví aj mnohí muži z Košíc a okolia. Boli to kňazi a bohoslovci zo zrušeného kňazského seminára, rehoľníci zo zrušených kláštorov, synovia roľníkov, kulakov a živnostníkov. Patrili medzi nich aj prepustení politickí väzni, študenti a ďalší, ktorí dostali posudok o politickej nespoľahlivosti. Namiesto základnej vojenskej služby so zbraňou vykonávali nútené práce v baniach, na stavbách, v lomoch, v lesoch a na ďalších pracoviskách.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule príslušníkom PTP sa začalo vätou omšou v Katedrále svätej Alžbety, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Ten sám prešiel službou v technickom prápore. Vo svojej homílii pripomenul žijúcim svedkom komunizmu, aby o svojich skúsenostiach nezabudli hovoriť mladej generácii. „Tí, ktorí prežili PTP, to sú už starší ľudia rozličných povolaní, rozličných stavov, nech si to nenechajú pre seba, ale nech to povedia svojim deťom, svojim vnukom, svojim pravnukom, pretože dnešná sloboda, dnešné možnosti boli naozaj ťažko vykúpené,” uviedol arcibiskup Tkáč.

Peter Sandtner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, zdôraznil, že politický režim z nevinných ľudí vyrábal otrokov, ktorí si následky zaradenia do pracovných útvarov niesli so sebou po celý život. „Nastupovali na vojenskú službu na neurčito. Nevedeli, kedy sa vrátia, či sa živí odtiaľ vôbec vrátia. Hovorilo sa, že budú musieť ísť do Sovietskeho zväzu na nútené práce. Ale keď aj boli prepustení, nemohli doštudovať, ktorí boli študenti, nemohli si nájsť adekvátne zamestnanie, ich deti nemohli študovať. Kňazi, ktorí tam boli, tak boli bez štátneho súhlasu. Čiže boli tým poznačení vlastne na celý život,” povedal.

Odhadom niekoľko desiatok žijúcich príslušníkov PTP osobne spolu so svojimi najbližšími uvítali inštaláciu pamätnej tabule v centre Košíc. Podľa viacerých z nich, cítia aspoň malé morálne zadosťučinenie za premárnené roky (Zdroj: Rádio LUMEN).