Gaboltov 23. júla (TK KBS) V Košickej arcidiecéze sa každoročne koná arcidiecézna púť ku cti Panny Márie Karmelskej do diecéznej svätyne v Gaboltove.

V deň slávnosti, 16. júla 2012, svätú omšu o 10,30 celebroval P. Michal Zamkovský, CSsR a večer o 18,00 celebroval Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup. Po večernej svätej omši nasledovalo požehnanie novovybudovaných spovedníc.

Púť pokračovala za početnej účasti veriacich v nasledujúci víkend. V sobotu 21. júla 2012 večernú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Potom nasledovala inscenovaná prezentácia Rádia Lumen. Katolícke rádio aj tento rok odvysielalo priame prenosy z Gaboltova.

Okrem ďalšieho bohatého duchovného programu bola sväté omša o 21,00 hod. za účasti novokňazov Košickej arcidiecézy, ktorí udelili aj novokňazské požehnanie. Polnočnú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ rádia Lumen.

Aj tento rok pešo putovala mládež z Prešova s bratmi augustiniánmi. V Gaboltove mali v nedeľu, 22. júla 2012, svoj ranný program. O 5,00 hod. to bola Akadémia s názvom ,,budíček“ a o 6,00 rannú svätú omšu celebroval P. Juraj Pigula, OSA.

Farskú nedeľnú svätú omšu o 8,00 hod. celebroval viceprovinciál slovenských redemptoristov P. Václav Hypius, CSsR.

Vyvrcholením celej púte bola slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana. Koncelebrovali Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita a Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup a ďalší kňazi.
Apoštolský nuncius v homílii povedal: ,,S veľkou radosťou som prijal pozvanie na túto eucharistickú slávnosť, ktorou sa završuje Gaboltovská púť… Som veľmi rád, že Vám pri tejto milej príležitosti môžem priniesť pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI.“
Na záver slávnostnej svätej omši po prečítaní pozdravného listu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. sa Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, poďakoval apoštolskému nunciovi za prítomnosť na púti a slová povzbudenia, ktoré odzneli v slovenčine. A pripomenul, že ,,takto to urobili sv. Cyril a Metod na našom území a takto to vnímal aj sv. Vojtech, podľa tradície, keď prechádzal cez toto miesto do Poľska. Tu si našiel miesto na odpočinok…“
Aj počas tohtoročnej odpustovej slávnosti bolo požehnanie škapuliarov a prijatie do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie. Správca farnosti Gaboltov, P. František Boldy CSsr, poznamenal, že v tomto roku sa do Bratstva v Gaboltove zapísalo vyše 600 pútnikov.

TK KBS informoval Marek Bartkovský