TK KBS: V Bardejove si vo štvrtok, 29. septembra, pripomenuli desiate výročie povýšenia Dómu sv. Egídia na Baziliku minor. Pontifikálnu svätú omšu pri tejto príležitosti slávil košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, ktorého za účasti ďalších kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestier, farníkov a hostí privítal rektor baziliky, správca farnosti a dekan Mons. Pavol Marton.

Arcibiskup Bober sa v homílii zameral na hľadanie identity v živote človeka. Poukázal na bohaté dejiny baziliky a jej stmeľovacie poslanie v súčasnom živote obyvateľov Bardejova. Mať v meste chrám povýšený na baziliku je podľa neho záväzkom šírenia kresťanských hodnôt pred celou arcidiecézou. Dodal, že bazilika je mostom medzi človekom a Bohom. „Je tými dverami k Božím horizontom viery. Len s Bohom bude človek naplno človekom,“ uviedol.

Za slávenie bohoslužby arcibiskupovi poďakoval Gabriel Drobniak. Okrem iného povedal, že vychádza aj doplnené vydanie knihy o Bazilike minor sv. Egídia. Metropolita Bober sa pred požehnaním poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti, i tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby bola vyhlásená v minulosti za baziliku, ako aj tým, ktorým leží na srdci každodenná starosť o ňu.

TK KBS informovala Silvia Fecsková