Bardejov 17. októbra (TK KBS) – Blahoslavený Ján Pavol II. – misionár lásky je názov výstavy, ktorú otvorili v nedeľu 16. októbra v Katolíckom kruhu v Bardejove pri Bazilike sv. Egídia. Rímskokatolícky farský úrad v Bardejove, Katolícky kruh v Bardejove a Skupina Jána Pavla II. pripravili toto podujatie pri príležitosti 33. výročia zvolenia kardinála Karola Wojtylu za pápeža, 33. výročia jeho uvedenia do úradu na Katedru sv. Petra v Ríme a ako poďakovanie za jeho beatifikáciu.

Výstava vznikla vďaka ochote tamojších veriacich poskytnúť viaceré exponáty o pápežovi na výstavu pre širokú verejnosť. Sú na nej mnohé fotografické, knižné, textové dokumenty o živote Jána Pavla II od Wadowíc až po Rím. „O Jánovi Pavlovi II. sa toho popísalo a popíše ešte mnoho. Mnoho fotografií sme videli v médiách. Čím viacej sa vzďaľujeme od pontifikátu pápeža – Poliaka, uvedomujeme si, akú osobnosť nám Ježiš Kristus poslal prostredníctvom voľby kardinálskeho kolégia do búrlivých čias druhej polovice 20.storočia a na vstup do nového milénia. Zanechal bohatstvo myšlienok, ktoré sú ukryté v jeho encyklikách, apoštolských listoch a nám Slovákom zvlášť vyslovených počas jeho troch apoštolských ciest do našej vlasti pod Tatrami,“ povedala kurátorka výstavy Silvia Fecsková.

Na výstave v budove humanistického gymnázia inštalovali aj literárne a výtvarné práce žiakov z Cirkevnej ZŠ sv. Egídia a Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca v Bardejove. Súčasťou výstavy je aj výstavka, ktorá z príležitosti beatifikácie vznikla v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Bardejovských Kúpeľoch s unikátnymi fotografiami koncelebrácií sv. omší tamojšieho rektora kostola Mons. Kamila Jankecha s Jánom Pavlom II. v Ríme.

Zamyslenie nad témou výstavy a spomienkami na okamihy spred tridsiatich troch rokov povedal miestny farár a dekan, rektor Baziliky minor sv. Egídia vdp. Mons. Pavol Marton, ktorý poďakoval organizátorom a požehnaním otvoril výstavu. Flautové trio, a recitácia básne Júliusza Slowackého účinkujúcimi z Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Boska a moderovanie Márie Pračkovej dotvárali rámec uvedenia výstavy, ktorá potrvá do nedele 23. októbra. Otvorená je každý deň od 9.00 do 15.00 h.

TK KBS informovala Silvia Fecsková

Foto : http://www.ziwhat.sk/main.php?p=clanky&c=58