Bratislava 10. augusta (TK KBS) Už o mesiac – 10. septembra 2017 – skončí súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Pred mesiacom ho vypísala Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska. Ide o podporu masmediálnych projektov (projekty orientované na periodickú i neperiodickú tlač, rozhlas, televízia, film, internet) a projekty súvisiace s masmédiami (napríklad mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.). Ide o každoročnú súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolícke médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku.

Projekt musí obsahovať: názov projektu, autora a predkladateľa, adresu predkladateľa s údajmi o elektronickej pošte, telefónnom a bankovom spojení, termín realizácie a ukončenia projektu, prípadne etapy projektu, stručnú charakteristiku, ciele, popis, rozpočet projektu (finančné zdroje – okrem požadovanej finančnej čiastky) a odobrenie kompetentnou cirkevnou autoritou (farár či zodpovedný duchovný). Projekty nesmú prekročiť 10 normostrán. Poslať ich je nutné najneskôr do 10. septembra 2017 v elektronickej forme (povinne) na e-mailovú adresu: riaditel@tkkbs.sk a písomne na adresu: Martin Kramara, TK KBS, Kapitulská 22, P.O.Box 113, 814 99 Bratislava. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (www.tkkbs.sk). Úspešným uchádzačom aj prostredníctvom e-mailu. Vlani KBS podporila mediálne projekty vo výške 208 668 eur. Rok predtým biskupi podporili mediálne projekty v celkovej výške 217 tisíc eur.