Vaše Excelencie Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita košický, Mons. Stanislav Stolárik, generálny vikár a pomocný biskup vítajte, vítajte ctení kňazi a všetci veriaci zo Slovenska.

 

S radosťou vás vítame v našej katedrále, v srdci našej diecézy Amalfi – Cava de´Tirreni a Amalfského pobrežia. Dúfam, že ste mali dobrú cestu a teraz sa môžete pokojne zúčastniť na svätých tajomstvách v tejto katedrále zasvätenej svätému Ondrejovi.

Apoštol, prvý povolaný s radosťou prijal Pánovu výzvu a priviedol svojho brata Šimona, aby sa stretol s Majstrom z Nazareta. „Našli sme Mesiáša“ zvolal Ondrej a doviedol brata k Ježišovi. Ondrej s Filipom priviedol niektorých Grékov, ktorí chceli vidieť a stretnúť Ježiša. Ondrej spolu s ďalšími apoštolmi bol po Ježišovom boku počas rokov jeho verejného života prítomný pri zázrakoch a počúval radostné posolstvo. Po utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní Pána v sile Ducha Svätého, ktorý zostúpil na Turíce, ohlasoval Evanjelium v Grécku a Malej Ázii. V krajinách Východnej Európy sa verí, že svätý Ondrej z brehov Čierneho mora požehnal aj Rusko.

V Patrase na kríži tvaru X vydal vrcholné svedectvo svojou mučeníckou smrťou. Jeho telo, ktoré bolo najprv pochované v Patrase, bolo prenesené do Carihradu do Baziliky Svätých apoštolov a potom v roku 1208, boli relikvie prenesené do Amalfi.

Je teda 803 rokov ako sú relikvie Sv. Ondreja uchovávané v krypte Katedrály. Mnohí pútnici každý rok prichádzajú tu, aby sa modlili na hrobe Apoštola. Dnes ste aj vy prišli zo stredu Európy spolu s vašimi pastiermi. Máme radosť podeliť sa s vami o malý veľký dar. Malý svojimi rozmermi, veľký a vzácny svojím významom.

Ako relikvie Apoštola svojou prítomnosťou podnietili a rozohriali srdce Amalfčanov počas uplynulých ôsmych storočí, tak nech sa rozohreje srdce pastierov a veriacich vašej partikulárnej cirkvi, aby vás nadchli nasledovať Božského Majstra a byť jeho odvážnymi svedkami.

Túto poslednú septembrovú nedeľu slávime deň turizmu a to nás pozýva uvažovať nad dôležitosťou ciest, aby sme stretli rozličné kultúry sveta. Sme presvedčení, že turizmus predstavuje privilegovanú príležitosť na uskutočnenie stretnutia a dialógu medzi národmi a prispeje k prekonaniu bariér, ktoré rozdeľujú kultúry a prehĺbi toleranciu, rešpekt a vzájomné porozumenie. Želáme si, aby sa rozvíjali družobné kontakty, kultúrne výmeny a priateľské vzťahy medzi Amalfi a diecézou Košice.

My máme dar nádherného územia a vzácneho umeleckého a kultúrneho dedičstva. Som si istý, že ani u vás nechýbajú prírodné krásy a významné umelecké diela.

Viem, že veľmi veľká a pekná je vaša gotická katedrála zasvätená svätej Alžbete Uhorskej. V strede vášho mesta sa nachádza strom družobných miest. Uchádzame sa o miesto na ňom aj my.

Nech vám žehná Pán. Apoštol Ondrej nech vás ochraňuje a nabáda byť zapálenými misionármi. Požehnanú slávnosť.

 

+ Orazio Soricelli, arcibiskup

 

 

Preklad:   Ondrej Nagy

Autor foto: Jaroslav Fabian