Putovanie Misijného kríža na Slovensku  sa  začalo v piatok 11. januára. Ide o  kríž , ktorý bol požehnaný 20. novembra 2017 Svätým otcom, pápežom Františkom ako symbol  52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční na budúci rok  v Budapešti.

Zvláštnosťou je, že sú v ňom uložené relikvie dvadsiatich siedmych svätcov,  nie len z  nedávnej minulosti, ale i z pradávnych období. Svätí pochádzajú nie len z Maďarska, ale z celého bývalého východného bloku.

Popri Sv. košických mučeníkoch – Štefana Pongráca,  Melichara Grodeckého a Marka Križina  i  Blahoslavenej Sáry Salkaházi,  kríž bude zdobiť aj relikvia  Blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Jej uloženie sa  uskutoční zajtra 15. januára počas Eucharistickej slávnosti s košickým arcibiskupom Bernardom  Boberom, ktorá začína o 8.00 v premonštrátskom  kostole Najsvätejšej Trojice  v Košiciach.