Košice 11. apríla (TK KBS) Rehoľa svätého Augustína na Slovensku (tvz. augustiniáni) pozýva na slávnosť príchodu relikvií svätej Rity z Cascie – patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách. Privítajú ich v piatok 27. apríla 2018 v Kláštore sv. Augustína v Košiciach. „Ide o relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži vo výške 50 cm,“ hovorí prior a predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula.
„Svätá Rita vždy bola a je pri všetkých, ktorí sa k nej utiekajú vo svojom trápení, či už v manželstve, v práci, rodine. Je to aktuálna svätica, ktorá nám všetkým ponúka, ako môžeme prežívať svoj každodenný život – vedieť odpustiť. Aj keď je to pre nás mnohých snaha na celý život, musíme to skúšať, znova a znova každý deň,“ hovorí o príchode relikvií P. Juraj Pigula, ktorú koordinuje túto mimoriadnu udalosť.
Príchod relikvií svätej Rity je súčasťou príprav na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity, ktorou sa metropola východu stane unikátnym miestom. Pôjde o prvý kostol zasvätený tejto svätici na Slovensku. Kostol ponúkne atraktívny podzemný priestor, kde budú relikvie uložené. Konsekrácia kostola je naplánovaná na 8. mája 2018 (o 10:30 h).
Ostatky svätice privítajú za účasti miestnej augustiniánskej komunity, emeritného košického arcibiskupa metropolitu Mons. Alojza Tkáča, talianskeho arcibiskupa Mons. Renata Boccarda, rektora sanktuária sv. Rity, predstaviteľov partnerských miest Košíc a Cascie, ako aj širokej verejnosti.
—————————————————————–
Program príchodu relikvií sv. Rity:
Piatok 27. apríla 2018 / Kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)
• Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera
• 17:30 ruženec svätej Rity
• 18:00 svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Mons. Renato Boccardo)
• 19:00 – 23:00 možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)
—————————————————————–
Informácie o reholi sv. Augustína na Slovensku
Komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu Svätého písma a cirkevných otcov, organizuje púte, rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizuje manželské večery a tzv. stretká pre rodiny, rozvedených a bezdetné páry. Na Slovensku má jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme. V súčasnosti má komunita šiestich stabilných členov. Najznámejším je P. Pavol Benedik, sakristián Svätého Otca Františka vo Vatikáne. Predstaveným na Slovensku je P. Juraj Pigula. Viac informácií o augustiniánoch je možné nájsť na ich webstránke www.aug.skalebo profile na sociálnej sieti Facebook.
—————————————————————–
Životopis svätej Rity
Svätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú. Rita, jediná dcéra Antónia Lottiho a Amati Ferriovej, sa narodila v Roccaporene (približne 5 km od Cascie) a bola pokrstená menom Margaréta v kostole Sv. Márie della Plebe v Cascii. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým životom, bohatým na modlitbu a na čnosti, naplno venovaným rodine, pomohla manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu.
Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita sa dokázala zachovať odvážne, podľa evanjelia, a ako Ježiš úplne odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili takú bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila takej krutosti, žiadala od Pána radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku. Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Posledných 15. rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.
Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti, ako nám to potvrdzuje maľba na drevenej truhle, do ktorej bola uložená, a tiež „Kódex Miracolorum”, oba pochádzajúce z rokov 1457 – 62. Od 18. mája 1947 jej pozostatky odpočívajú v sanktuáriu v Cascii v krištáľovej urne. Bola noc 22. mája a už niekoľko hodín po smrti sa udiali početné zázraky a uzdravenia v meste. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor Sv. Márie Magdalény sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich.
Počas rokov jej chýr svätosti stále rástol a Rita bola vyhlásená najprv za blahoslavenú v roku 1628 a potom za svätú v roku 1900. Dnes prichádzajú do Cascie veriaci z celého sveta, a „svätá v nemožných prípadoch“, je naďalej tešiteľkou, ktorá zmierňuje tie najbolestnejšie a skryté rany, je ochrankyňou, ktorá vyprosuje u Ježiša mimoriadne milosti.
—————————————————————–
Bližšie informácie poskytne P. Juraj Pigula, predstavený rehole sv. Augustína (Herlianska 52, 040 14 Košice / Mobil: 0948 037 768 / E-mail: juraj.pigula@gmail.com).
TK KBS informovala Rehoľa sv. Augustína na Slovensku