Pre tých, ktorí sa rozhodli aktívne zapojiť do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v tomto roku 2011 – ponúkame pripravený materiál. Kliknite tu: www.kbs.sk