Drahí priatelia, duchovní otcovia, rodičia, miništranti.

 

Saleziáni dona Bosca, Saleziánski Spolupracovníci a animátori spoločenstva TYMIAN,

pozývajú všetkých dobrodružstva a pravdy chtivých miništrantov Slovenska

na 15. letný pobytový tábor TYMIAN 2012 pod názvom

 

ZÁHADA  PRIBINOVHO  KRÍŽA

alebo

„MISSIO AD SCLAVORUM EST POSSIBILIS“ (Misia k starým Slovenom je možná)

 

Tábor Tymian sa uskutoční od pondelka 16. júla do nedele 22. júla  2012

Miestom tábora je rekreačné zariadenie PONIKLEC pri Hronci v okrese Brezno (www.poniklec.szm.com)

Tábor je určený pre chlapcov miništrantov z farností vo veku od 12 do 18 rokov.

Ústredná myšlienka tábora „Missio ad Sclavorum est possibilis“ (Misia k starým Slovenom je možná) sleduje príchod našich predkov na naše územie a ich prvé kontakty s kresťanstvom pred misiou sv. Cyrila a Metoda.

 

Cieľom podujatia je výmena skúseností z miništrantského života z rozličných častí Slovenska. Ponúknu sa im námety na celoročné stretania, posilní formácia. V nádhernom prostredí hôr je pre chlapcov pripravený bohatý duchovný i športovo-rekreačný program, prispôsobený jednotlivým vekovým kategóriám. Starší chlapci sú vedení k animátorstvu. Na sústredení nebudú chýbať príbehy, príhovory, moderované aktivity, filmy, modlitby, sväté omše, možnosť pristúpiť k sv. zmierenia a duchovná obnova, ale aj dobrodružná celotáborová hra (Záhada Pribinovho kríža), športové turnaje, súťaže, turistika a veľa veľa radosti.

K dispozícii budú aj formačné materiály pre miništrantov.

 

Viac podrobných informácií k príchodu, odchodu, doprave do/z tábora, cene tábora, online prihlásenie, prihlášky na stiahnutie, plagát, potrebné veci do tábora, program tábora, podmienky získania bonusov a ďalšie veci nájdete na našej webovej stránke v novom dizajne:

www.ministranti.sk

 

Ďalších miništrantov, ktorú plánujú ísť na tábor TYMIAN 2012, možno nájsť tu:

https://www.facebook.com/ministranti.sk

a

https://www.facebook.com/groups/tymian

 

Ak viete o niekom, komu by sa tento tábor hodil, neváhajte mu povedať o tejto akcii. Vďaka.

 

Odvážnych a správnych miništrantov v tábore očakávajú saleziáni, spolupracovníci, animátori a don Jozef Luscoň SDB.

 

Kontaktné emaily:

lusko@sdb.sk

holubek.peto@gmail.com

 

viac na : http://www.ministranti.sk/blogy/tymian