Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny. Viac informácií o programe a prihlásení nájdete na www.tf.ku.sk

Plagát: Master TMAR18