Bratislava, 26. novembra (TK KBS) – Televízia LUX chystá od soboty 26. novembra viaceré programové tipy. TK KBS prináša ich výber.

Sobota, 26. novembra 2011

10:00 h, Slávnostná svätá omša z Katedrály sv. Alžbety
Priamy prenos slávnostnej sv. omše, pri ktorej budú v katedrále uložené ostatky sv. Ondreja.

18:00 h, Koncert pre Benedikta XVI.
Pápež Benedikt XVI. sa zúčastní na koncerte v Aule Pavla VI. Na jeho počesť zahrá symfonický orchester Astúrskeho kniežatstva pod taktovkou Maximiána Valdésa.

20:25 h, Páter Pio (1/2)
Film Páter Pio je skutočným príbehom nedávno svätorečeného talianskeho kňaza, ktorý vykonal mnohé zázraky. (nevhodné pre maloletých do 12 rokov)

Vidíme starého kňaza, unaveného a chorého, ktorého opatrujú jeho spolubratia a nasledovníci v kláštore San Giovanni Rotondo. Jeden večer príde za ním inkvizítor z Vatikánu. Chce sa dozvedieť pravdu o tomto zvláštnom kňazovi, ktorého ľudia uctievajú ako svätého. V útržkoch z jeho života môžeme vidieť stigmy, prenasledovanie zlými duchmi, mystické vízie a formovanie skupiny jeho nasledovníkov. Vyčerpaný z choroby a po odslúžení poslednej svätej omše Pio zomiera.

Nedeľa, 27. novembra 2011

9:30 h, Svätá omša z Trnavy
Priamy prenos z Katedrály Jána Krstiteľa

20:20 h, Fara: Rómeo a Júlia (3/7)
Pôvodný televízny seriál, ktorý humorným spôsobom zachytáva každodenný život, starosti, ale i radosti života jednej slovenskej dedinskej fary. (nevhodné pre maloletých do 12 rokov)

Vo farnosti je stále menej a menej sobášov, tak sa farníci rozhodnú trošku vylepšiť situáciu – pokúsia sa oženiť organistu Ferinka. Aby veciurýchlili, naplánujú výlet do divadla, aby sa Ferinko viac zblížil s milou predavačkou Ľubkou. Našťastie sa im všetko nepodarí, tak ako si
naplánovali…

Pondelok, 28. novembra 2011

17:30 h, Doma je doma – popoludňajšia publicistika
Téma: Láskou nás prikrývaj – projekt spojil zbory

Hostia: Peter Vlčko, Kvetka Kližanová, Lucian Bezak
20:30 h, U Pavla – diskusná relácia
Téma: Transplantácia orgánov – áno, či nie?
Hostia: Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.; MUDr. Peter Lesný- NÚSCH v Bratislave, ThLic. Ján Vígľaš – morálny teológ Ján Strečko – kňaz po transplantácii.

Rozvoj lekárskej techniky dosahuje čoraz zložitejšie zásahy do ľudského organizmu. Transplantácia orgánov sa stala v ostatnom čase liečebnou metódou, ktorá umožňuje rovnocennú náhradu životne dôležitého orgánu. Tým transplantácia orgánov a tkanív umožňuje záchranu života a prinavrátenie zdravia mnohým chorým, ktorých zdravotný stav nie je možné zlepšiť dostupnými medicínskymi prostriedkami. Akýo sa transplantácie vykonávajú a aký je pohľad etiky a morálky na transplantáciu?

Utorok, 29. novembra 2011

17:30 h; Doma je doma – popoludňajšia publicistika
Cyklus „Adventné utorky“. Téma: Upratovanie

Prežite advent s televíziou LUX aj prostredníctvom relácie Doma je doma. Každý utorok prinesieme zaujímavý pohľad všedných aj nevšedných hostí na advent. Prvý adventný týždeň sa ponesie v znamení upratovania domu aj duše. Príprava na vianoce začína v srdci… O spovedi, čistote, poriadku ale aj o adventných vencoch sa dozviete viac v našej relácii s Palim Dankom.

19:00 h, Osobnosti duchovného života: Eduard Nécsey
Dokumentárny film o nitrianskom biskupovi Mons.ThDr.Eduardovi Nécseyovi.

20:10 h, Slovo Božie podľa Matúša (7)
Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva, objasňované biblistami KBD

Streda, 30. novembra 2011

19:00 h, Dobrý muž zo Saratova
Biskup Clemens Pickel pracuje v Rusku už dvanásť rokov. Prišiel do tejto krajiny, aby pomáhal ľuďom. Ľuďom, ktorí žili roky v diktatúre, boja sa štátu i svojich susedov. (nevhodné pre maloletých do 12 rokov)

Štvrtok, 1. decembra 2011

19:45 h, Rehoľná abeceda K ako kapucín – A ďalší: Peter Tomša

20:25 h, Moja misia – magazín
Medzi zemou a nebom (Bolívia) dokumentárny film, spojený s diskusiou, z misijného prostredia (nevhodné pre maloletých do 12 rokov)

Sobota, 3. decembra 2011

18:40 h, Marcel Van – Skrytý apoštol lásky
Dokument o mladom vietnamskom redemptoristovi, ktorý sa nechal viesť sv. Teréziou z Lexeux, Božou Matkou a samotným Ježišom. V Ríme bol otvorený proces jeho blahorečenia.

20:25 h, Páter Pio (2/2)
Film Páter Pio je skutočným príbehom nedávno svätorečeného talianskeho kňaza, ktorý vykonal mnohé zázraky. (nevhodné pre maloletých do 12 rokov)

TK KBS informovala Michaela Škodová