V deň, keď si budeme spomínať na našich drahých zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti.

Zjednoťme sa večer  2. novembra v modlitbe za zomrelé nenarodené deti a v úmysle za ochranu života. Svoje modlitby prednesme pred nemocnicami, kde sa vykonávajú umelé potraty a na iných vhodných miestach.  Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov a zakúpením Sviečky za nenarodené deti.
Modlitba o úctu k  životu 

Zapojte sa aj vy do Sviečky za nenarodené deti

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku. Projekt prebieha už deviaty rok počas októbra s vyvrcholením 2. novembra. Je realizovaný s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s podporou kresťanských médií.
Sviečku za nenarodené deti organizujeme predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomili, že aj nenarodené deti žijú svoj ľudský život, a preto ich musíme chrániť, pomáhať im a modliť sa za ich zdravie a narodenie. Počas tohto času tiež chceme vytvoriť priestor na modlitbu za deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, ale aj za rodičov týchto detí, prípadne za tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú.   Do projektu je možné zapojiť sa viacerými spôsobmi. Predovšetkým odporúčame, aby sa 2. novembra veriaci spojili v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany života. Vhodné miesta na modlenie sú najmä nemocnice, kde sa umelé potraty vykonávajú, ďalej pamätníky nenarodených, cintoríny, kríže, kostoly alebo rodinné prostredie. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj osobitná modlitba Modlitba o úctu k životu. Odporúčame aj iné duchovné aktivity konané v spolupráci s miestnym kňazom. Napríklad je možné obetovať úmysel sv. omše za šírenie kultúry života, venovať sa téme v homílii, pripojiť prosbu k modlitbám veriacich, usporiadať pobožnosť a pod. Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny.    Vonkajším symbolom spomienky na zosnulých je horiaca sviečka. Už po minulé roky vďaka aktívnemu prístupu kňazov a veriacich bolo možné v niektorých kostoloch na Slovensku podporiť projekt dobrovoľným príspevkom za originálne sviečky pripravené k tejto príležitosti. Preto ponúkame túto možnosť aj tento rok a  prosíme aj ďalších veriacich o spoluprácu, aby pre svoje spoločenstvá objednali tieto sviečky. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny. O činnosti Fóra života sa môžete viac dozvedieť z Výročnej správy za rok 2010.   Slovensko tak veľmi potrebuje kultúrnu a duchovnú obrodu. Zapojte sa do aktivít spojených so Sviečkou za nenarodené deti a pomôžte nám pri tejto obrode šírením informácií o tomto projekte a ponúkaní sviečok. Pre viac informácií, objednanie obrázkov s Modlitbou o úctu k životu, plagátov formátu A4 a originálnych Sviečok za nenarodené deti, kontaktujte kanceláriu Fóra života na čísle 0903 533 946 alebo na e-mailovej adrese  kancelaria@forumzivota.sk.

Kontaktujte nás prosím čím skôr, najlepšie však do 11. októbra 2011, aby sme dokázali zabezpečiť všetky vaše požiadavky.   Ďakujeme za spoluprácu.   Projekt Sviečka za nenarodené deti môžete podporiť aj priamo zaslaním vášho príspevku na číslo účtu 0422874576/0900. V kolónke pre adresáta uveďte heslo „Sviečka“.
Ďakujeme.

Plagát