CELODIECÉZNA SLÁVNOSŤ – sobota 25.11.2016 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach

Srdečne pozývame všetkých kňazov, rehoľníkov i laikov na slávnosť patróna arcidiecézy sv. Ondreja, apoštola.

Ku koncelebrácii si prineste červenú štólu. Kňazi zaujmú miesta v katedrále ešte pred začiatkom sv. omše. V liturgickom sprievode pôjdu dekani, kanonici a kňazi ABÚ.

Sviatok okrem spoločného slávenia v katedrále oslávime i takto:
Ondrejovské dni s uctením relikvie sv. Ondreja
štvrtok 23.11.2017 o 18:00 farský kostol Dlhé nad Cirochou
piatok 24.11.2017 o 18:00 farský kostol Hanušovce nad Topľou

plagatOndrej17A4internet