V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 bude v Košickej katedrále svätá omša za zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätúomšu bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen. Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto spôsobom pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí ľudia zlepšili či zachránili život.