Stretnutie zástupcov sekulárnych inštitútov pôsobiacich na Slovensku sa uskutočnilo 28. januára 2012 v Košiciach. Zároveň zástupcovia sekulárnych inštitútov absolvovali i stretnutie s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorému predstavili svoje charizmy a pôsobenie.

Sekulárne inštitúty predstavujú v Cirkvi okrem rehoľného života či kňazstva ďalšiu alternatívu zasväteného života. Ľudia, ktorí sú zasvätení v sekulárnom inštitúte neopúšťajú svoju prácu a často ani svoju rodinu. Žijú a pracujú vo svete a predsa sa naplno zasväcujú Bohu, dokážu efektívne vnášať kresťanské hodnoty do prostredí, kde bežne kňazi či rehoľníci nepôsobia. História sekulárnych inštitútov siaha na Slovensku do šesťdesiatych rokov minulého storočia a v súčasnosti ich je u nás osem. Keďže väčšina sekulárnych inštitútov pracuje v tzv. utajení ( nezverejňujú svoje zasvätenie a vystupujú pred spoločnosťou ako laici ), košické stretnutie zástupcov sekulárnych inštitútov slúžilo pre voľbu zástupcov, ktorí by navonok prezentovali činnosť inštitútov zasväteného života pred Konferenciou biskupov Slovenska.