V Poprade sa 18. a 19 . októbra uskutočnilo stretnutie riaditeľov katolíckych škôl na Slovensku. Na východ pricestovali na pozvanie predsedu komisie pre katechizáciu a školstva pri Konferencii biskupov Slovenska arcibiskupa Bernarda Bobera vyše 150 riaditeľov z celého Slovenska.

 

Program začal referátom o činnosti komisie, ktorý predniesla tajomníčka Jana Brázdilová. Medzi organizátorov podujatia patril aj riaditeľ Školského úradu Košického arcibiskupa Miroslav Jacko, ktorý informoval, že v programe prvého dňa boli prednášky, večer riaditelia pracovali v sekciách podľa typov škôl a školských zariadení a ráno z tejto práce prezentovali a odhlasovali závery a opatrenia v písomnej podobe.

Účastníkov stretnutia pozdravil aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý pripomenúc svätca, sv. Pavla z kríža, vyzval pedagógov, aby sa pri výchove podieľali na pozdvihovaní mladej generácie. „Aby sme sa podobne ako sa sv. Pavol z kríža stotožnil s Kristovým krížom, s týmto Ježišom Kristom ukrižovaným každý jeden deň všetci stotožňovali a v tom bude i osobná sila, aj svedectvo pre tento svet.“

Program druhého dňa začal svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a po nej prebiehalo slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji školstva na Slovensku. Medzi dvadsiatimi piatimi ocenenými bola aj PhDr. Melánia Balúnová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach, ktorá pripomenula, že mnohí tí aktivisti, ktorí stáli vtedy pri zrode cirkevných škôl , si zaslúžia isté ocenenia, „takže ja som vďačná aj Pánu Bohu i Konferencie biskupov, že v Cirkev sa váži prácu každého človeka.“