Fórum života združuje 38 organizácií, ktoré sú zamerané na rôzne formy pomoci a ochrany života od počatia po prirodzený koniec života. Od svojho vzniku Fórum života prostredníctvom svojich členov poskytovalo konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, predovšetkým tehotným ženám a ich rodinám. Stretnutie aktivistov, členov a sympatizantov Fóra života s tými, ktorí sa chcú na východnom Slovensku zapojiť do aktivít hnutia za život, sa konalo v sobotu 3. decembra v Košiciach.

Šírenie úcty k životu, odovzdávanie skúseností a vzájomné spoznávanie sa, to boli hlavné ciele stretnutia Fóra života v Košiciach. Na stretnutí sa zároveň zhodnotili i akcie, ktoré Fórum života pripravilo. Za veľmi úspešný pokladali prítomní posledný projekt Fóra života – Sviečka za nenarodené deti. Hoci celkové zhodnotenie projektu ešte neprebehlo, už teraz je jasné, že sa doň zapojilo oveľa viac farností ako v minulosti. Vyzbierané prostriedky z tohto projektu budú použité na aktivity zamerané na ochranu života a rodiny.

Podľa slov Mareka Michalčíka výkonného riaditeľa Fóra života, sú aktivity za život na východe Slovenska rozbehnuté veľmi dobre. „Dennodenné modlitby pred nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty fungujú napríklad v Košiciach, úspešný pochod za život, ktorého sa zúčastnilo množstvo ľudí, či farská aktivita v Bardejovskej novej vsi, kde vznikol pamätník Na pamiatku nenarodených detí, sú aktivity, ktoré sú pre nás inšpiráciou a povzbudením v zápase za život.“

V závere košického stretnutia Fóra života hovorili účastníci aj o budúcnosti a plánovali už aj nové aktivity.

 

Autor :Martin Ďurčo