Bratislava 5. júna (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský reagoval na rozhodnutie Súdneho dvora EU vo veci Coman. Jeho stanovisko prinášame v plnom znení.

—————————

Súdny dvor EÚ v avizovanom rozsudku v kauze Coman uviedol, že pod pojmom „manžel“ v zmysle smernice o voľnom pohybe osôb sa myslí aj osoba rovnakého pohlavia. Podľa názoru súdu priznanie práva trvalého pobytu v Rumunsku pre pána Hamiltona, migranta z tretej krajiny, ktorý uzavrel „manželstvo“ s pánom Comanom v Belgicku, samo o sebe nepodkopáva ústavné princípy členských krajín a ani ich právo na úpravu manželstva.

Bohužiaľ, Súdny dvor EÚ sa týmto vyjadrením len neuspokojivo pokúša zakryť cieľ sledovaný rozsudkom: cez súdny aktivizmus obísť demokratické princípy, na ktorých stojí európska spoločnosť, a v rozpore s ústavami členských krajín otvoriť dvere pre rozšírenie privilégií, ktoré boli doteraz vlastné len manželstvám muža a ženy.

Predseda Súdneho dvora EÚ Koen Leanerts pre denník Wall Street Journal uviedol, že členské štáty EÚ sú v obdobdom postavení, ako federálne štáty v USA. Tento výrok predsedu súdu je veľmi znepokojivý. Zvrchované členské krajiny EÚ totiž odmietli Ústavu pre Európu, avšak Súdny dvor si teraz uzurpoval právomoci nad rámec toho, čo členské štáty únii zverili následne v Lisabonskej zmluve.

Tak ako sa predpokladalo, rozsudok otvára dvere pre ďalšie súdne konania jednotlivcov, ktorí si budú chcieť nárokovať všetky práva vyplývajúce z manželstva a následne aj uzákonenie tzv. „manželstva pre všetkých“.

Iniciatíva Inakosť poslala otvorený listpremiérovi Petrovi Pellegrinimu, v ktorom konštatuje, že Slovensko vlastne priznáva zahraničným párom rovnakého pohlavia viac práv ako vlastným občanom. Zároveň skritizovala skutočnosť, že „Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá žiadnou formou neuznáva existenciu párov rovnakého pohlavia“. To potvrdzuje scenár „metódy postupných krokov“, ktorá od začiatku stojí v pozadí prípadu Coman.

Štát má však svoje zvrchované právo upraviť podmienky uzatvárania manželstva, a to aj prostredníctvom ústavy. Uvedené mnohokrát konštatoval aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, aj v prípade Oliari a aj v prípade Orlandi. Podľa týchto rozsudkov majú štáty voľnú mieru úvahy pri stanovovaní podmienok manželstva. Slovensko by preto malo naďalej postupovať podľa našej Ústavy a v súlade s vôľou občanov, ktorú vyjadrili svojim zástupcom v demokratických voľbách.