Bratislava 29. novembra (TK KBS) – Školstvo môže byť iné, ak sa začneme o neho viacej zaujímať. Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou k osobnostnému rozvoju človeka. V liste o poslaní učiteľa to píše Stála rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS). V duchu 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie rodičom odporúča, aby nepodcenili výchovný rozmer školy, ktorý kvalitné vzdelanie nenahradí. Vyzýva, aby sa zaujímali o hodnoty, ktoré škola ponúka žiakom a dobre skúmali, či sú v súlade s katolíckym presvedčením.

Stála rada KBS v liste uvádza, že jej záleží na zlepšení situácie v školstve. Na učiteľov sa preto obracia s dvomi prosbami. Pozýva k podpore petície za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva, ktorú pred týždňom spustilo katolíckych škôl Slovenska spolu s ďalšími organizáciami. „Svojim podpisom všetci môžeme prispieť k diskusii, po ktorej by mohli nasledovať konkrétne kroky,“ píšu biskupi v liste, ktorý je možné v plnom znení nájsť na oficiálnej internetovej stránke KBS (www.kbs.sk).

Druhá prosba je podľa biskupov ešte naliehavejšia. „Byť učiteľom je povolanie. Prosíme vás, aby ste v modlitbe často mysleli na našich učiteľov, žiakov a ich rodičov. Všetci potrebujeme silu a pomoc Ducha Svätého, aby sme lepšie chápali, k čomu sme povolaní. Dobrý učiteľ dáva svojim žiakom seba. Keď žije mravne, stáva sa vzorom statočného života, ktorý hodno nasledovať. V tejto dobe mravného úpadku je dôležité, aby takýchto ľudí bolo za našimi katedrami stále viac,“ píše Stála rada KBS, ktorá učiteľom zároveň ďakuje za ich službu, ktorú v neľahkých podmienkach vykonávajú.

PLNÉ ZNENIE listu je možné nájsť :TU: