Ďakovná slávnosť vo Vysokej nad Uhom spojená s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita bude v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 hod. vo Vysokej nad Uhom.

Slávnostnej svätej omši bude predchádzať modlitba rozjímavého posvätného ruženca od 9:00 hod..

Celý program slávnosti dňa 30. septembra 2018 a tiež s tým spojenej vigílie 29. septembra 2018 bude známy už čoskoro.

Prihlasovanie je možné cez prihlasovací formulár TU

Súčasťou sobotňajšieho programu bude aj:

Bežecká štafeta Košice -Vysoká nad Uhom, 29.septembra 2018, dĺžka trasy cca 90 km.

Poď a zúčastni sa štafetového behu s relikviou Anky do Vysokej nad Uhom deň pred ďakovnou slávnosťou s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 a obetuj svoj beh za život. Ak dokážeš odbehnúť 5 km prípadne ďalších 5 km, tak sa pridaj a bež s nami.

Štart : 07.00 h. Dóm sv. Alžbety – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čelovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Pavlovce nad Uhom, Cieľ: Vysoká nad Uhom – Domček

Večer 18.00 h. sv. omša pri kostole vo Vysokej nad Uhom

Záujemcovia ktorí sa chcú pridať bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo mail hornakmarti1313@gmail.com