Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vyrástlo z Domčeka. Domček sa pre nas stal malým. 🙂 Potrebovali by sme „domisko“, aby sme mohli naplniť potreby centra v tomto čase. Pápež František podpísaním dekrétu o blahorečení Anky Kolesárovej dal impulz, na ktorý teraz reagujeme. Nielen prípravou slávnosti, ale aj vytváraním prostredia pre prijímanie pútnikov.

Z toho dôvodu som dal pripraviť architektonickú štúdiu novej stavby, ktorá bude napojená na Domček. Ráta sa, že v nej bude cca 30 lôžok. Na prízemí sú tiež plánované dve izby s bezbariérovým prístupom pre ZŤP, sklady pre kuchyňu, šatňa, technická miestnosť, sociálne zariadenia a spoločenská miestnosť s kapacitou cca 240 miest spojená s miestnosťou pre matky s deťmi. Ide o dve časti jednej stavby – dvojpodlažná s pôdorysom 15 x 13 metrov a jednopodlažná 15 x 19 metrov.

Chcem vás poprosiť nielen o duchovnú ale aj o materiálnu pomoc, aby sme mohli zväčšiť kapacitu ubytovania v Domčeku o túto „prístavbu“ a naplniť potreby tých, ktorí sem prichádzajú načerpať z prameňa čistej lásky. Zverujeme to do rúk mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Za vašu štedrosť a lásku nech vás Boh bohato odmení.

Bankový kontakt: SK52 1100 0000 0029 4304 5043.

Ďalšie Novinky

  1. púť zrelosti (20. – 22. apríl 2018)

téma: Bohatstvo života

Človek sa narodil do tohto sveta ako dar a dostal „výbavu“, s ktorou môže rátať. Vznikol ako túžba Stvoriteľa, pretože On miluje život a rád ho dáva. Život našich túžob je prejavom Jeho štedroti. Chce nás obdarovať našou jedinečnosťou a vzácnymi darmi.

Každý je bohatý. Stačí si to uvedomiť. Aj cez každodenné maličkosti sme povolaní k veľkým veciam. Keď objavíme seba, objavíme vlastný život.

Tešíme sa, že pozvanie na púť zrelosti prijal duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, otec Marcel Jurč. Budeme spolu s Ankou, čochvíľa blahoslavenou, zažívať radosť zo spoločenstva lásky. Ona nás pozýva, tak ako to vždy robila. Príďme načerpať z bohatstva darov nášho Otca, ktoré ponúka pri našej Anke. Viera otvára srdce pre prijatie.

Pavol a o. Matúš.
Anka Kolesárová, pomáhaj nám!