Významné okamihy v živote Gréckokatolíckej cirkvi si po päťdesiatich rokoch na pôde Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach pripomenuli 18. apríla gréckokatolíckí a rímskokatolíckí biskupi a kňazi.

Spomienkové stretnutie sa začalo o 15.00 hod. a nieslo sa v duchu spomínania na historické udalosti, no nechýbali ani  nadšenie a radosť, ktoré v roku 1968 stáli pri obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi.

Ako v krátkom príhovore uviedol arcibiskup Bernard Bober: „To, čo sa udialo v päťdesiatych rokoch, to lámanie charakterov a lámanie pravdy, toto všetko bol základ nielen nespravodlivého systému, ale aj nespravodlivého postoja voči Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Chvála Bohu, krátke obdobie počas pražskej jari ste stihli využiť a Cirkev sa znovu prebrala k životu. Iste zostalo veľa krívd a nie všetky sú zaznačené, ale čo je dôležitejšie, že Vaša cirkev prežila svojho nepriateľa. Cirkev vie byť ako Ježiš Kristus. On prijal porážku na kríži, zomrel, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych.“

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v tomto roku pripomína viacero významných výročí. Jedno z nich sa viaže aj na Arcibiskupský úrad v Košiciach.

V roku 1968  došlo v Československu k znovuobnoveniu Gréckokatolíckej cirkvi po osemnástich rokoch, ktoré prežila v ilegalite.

Vtedajší apoštolský administrátor pražskej arcidiecézy biskup František Tomášek 20. marca 1968 vydal verejné vyhlásenie adresované vláde, v ktorom poukázal na dovtedajšie prenasledovanie Cirkvi a žiadal obnovu jej slobodného pôsobenia.

Medzi požiadavkami, ktoré vtedy predniesol štátnej moci, bolo aj obnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi.

Na podporu tejto požiadavky bola na východnom Slovensku zorganizovaná petičná akcia, pri ktorej sa podarilo vyzbierať cca. 40 000 podpisov. O niekoľko dní 10. apríla 1968 sa v priestoroch Rímskokatolíckeho biskupského úradu v  Košiciach uskutočnilo  pamätné zhromaždenie 133 gréckokatolíckych kňazov za účasti vladyku Vasiľa Hopka. Na tomto historickom spoločnom stretnutí kňazov po osemnástich rokoch prenasledovania bola sformovaná komisia pomenovaná „Akčný výbor“ Gréckokatolíckej cirkvi. Aj vďaka činnosti tohto výboru bola 13.júna 1968 štátom povolená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.Na stretnutí  nechýbali  prednášky historikov a diskusia.  Po nich , o 17.00 hod. sa uskutočnila  archierejská svätá liturgia  v katedrále  Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach.