Blíži sa 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. V tejto súvislosti vás všetkých chceme poprosiť o spoluprácu, aby sa toto jubileum mohlo zdarne zavŕšiť v zasvätení našej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 1. októbra 2017 na arcidiecéznej púti v Obišovciach počas sv. omše o 10.30 h za prítomnosti košických biskupov. Ešte predtým ako sa uskutoční zasvätenie celej arcidiecézy, vykoná sa zasvätenie na úrovni každej farnosti. Každý farár, nech toto zasvätenie prednesie po modlitbe ruženca pri návšteve putovnej sochy fatimskej Panny Márie, alebo pri niektorom verejnom slávení vo farnosti, podľa vlastného uváženia. Tiež vás chceme poprosiť o súčinnosť pri prípravách fatimských sobôt v Obišovciach od mája do októbra, podľa rozpisu pre jednotlivé dekanáty. Hoci sa fatimské soboty konajú pravidelne aj vo farnostiach, naplánujte si raz za čas púť do Obišoviec, aby ste svojou prítomnosťou podporili spoločnú modlitbu ruženca za účasti vašich kňazov a biskupov.

Dátum Pripravuje dek. Spoluúčasť dekanátov
6.5.2017 (9.00 h) Lipany Sabinov, Bardejov
3.6.2017 (9.00 h) Michalovce Sobrance, V. Kapušany, Moldava n/B
1.7.2017 (9.00 h) Vranov n/T Snina, TF a Kň. sem., KE – vých., KE – západ
5.8.2017 (9.00 h) Humenné Stropkov, Trebišov, KE – juh
2.9.2017 (9.30 h) KE – stred, katedr. Všetky dekanáty – rekolekcie
1.10.2017 (10.30) Arcidiecézna púť Zasvätenie NSPM – Všetky dekanáty
7.10.2017 (9.00 h) PO – Solivar PO I., PO II.